DÀNH CHO QUẢNG CÁO

CTCP Sông Đà


Điểm tên những nhà thầu xây dựng bị Bộ Nông nghiệp "cấm cửa"

Điểm tên những nhà thầu xây dựng bị Bộ Nông nghiệp cấm cửa . Trong lần đánh giá năng lực của các nhà thầu lần này, Bộ Nông nghiệp quyết định cấm cửa hai nhà thầu lớn là Công ty Cổ phần Sông Đà 25 và Tổng công ty Xây Dựng Hà Nội với lý do không đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Licogi 20 dẫn đầu nhóm "đại gia" bị bêu tên nợ thuế đợt III năm 2016?

Licogi 20 dẫn đầu nhóm đại gia bị bêu tên nợ thuế đợt III năm 2016?. Đứng đầu nhóm nợ tiền thuế, lệ phí là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 (Licogi 20) (quận Đống Đa) với số nợ hơn 65,5 tỷ đồng. Đứng vị trí số 2 là Công ty liên doanh Xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh với gần 44 tỷ đồng nợ thuế tính tới hết tháng 1/2016.