DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Củ Chi;


Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Sử dụng tiền của dân đóng góp phải thận trọng'

Chủ tịch UBND TP.HCM: Sử dụng tiền của dân đóng góp phải thận trọng . Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã lưu ý như vậy khi đề cập đến việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão, thiên tai trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão, thiên tai trên địa bàn TP.HCM năm 2014.