DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cửa Việt


Tổng cục Môi trường: Nước biển ven bờ 4 tỉnh miền Trung đạt chuẩn

Tổng cục Môi trường: Nước biển ven bờ 4 tỉnh miền Trung đạt chuẩn. Phân tích từ 9 đến 16 chỉ số mẫu nước biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đánh giá tất cả nằm trong giới hạn cho phép.

Nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt: Chưa thể kết luận thuộc về bên nào?

Nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt: Chưa thể kết luận thuộc về bên nào?. Qua quá trình tìm hiểu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định có thể loại bỏ 2 nguyên nhân là động đất và tràn dầu. Trong khi phía Formosa cũng cho rằng các chất thải đều được xử lý an toàn theo tiêu chuẩn.