DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cục Cạnh


Từ vụ khiếu nại CGV: 'Miếng bánh' 105 triệu USD có dễ chia?

Từ vụ khiếu nại CGV: Miếng bánh 105 triệu USD có dễ chia?. Ngày 12/5, 8 đơn vị kinh doanh điện ảnh đã gửi đơn khiếu nại tới Hội Điện ảnh Việt Nam với nội dung: Công ty CJ CGV Việt Nam đang lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà sản xuất trong nước.

Bị 8 đơn vị điện ảnh Việt Nam khiếu nại, 'khủng long' CGV nói gì?

Bị 8 đơn vị điện ảnh Việt Nam khiếu nại, khủng long CGV nói gì?. Hôm 12/5, 8 đơn vị điện ảnh của Việt Nam, trong đó có cả liên doanh với nước ngoài đã cùng gửi đơn đến Hội Điện ảnh Việt Nam khiếu nại về hoạt động của CGV đang gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà sản xuất, phát hành trong nước.