DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cục Công


Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng tội phạm tấn công các hệ thống công nghệ

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng tội phạm tấn công các hệ thống công nghệ.  Ngân hàng Nhà nước (Cục Công nghệ tin học) đề nghị các tổ chức tín dụng và các tổ chức trung gian thanh toán triển khai, thực hiện ngay một số việc để đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin ngành Ngân hàng...