DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cục Điều


Obama chỉ trích thượng viện Mỹ vì bác đề xuất kiểm soát súng đạn

Obama chỉ trích thượng viện Mỹ vì bác đề xuất kiểm soát súng đạn. Nhà Trắng cáo buộc các thượng nghị sĩ Mỹ thể hiện sự hèn nhát đáng xấu hổ và làm thất vọng người dân Mỹ khi không thúc đẩy bất kỳ biện pháp kiểm soát súng đạn nào sau vụ thảm sát ở Orlando.