DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cục Thông


Hồi ức của vị Bộ trưởng Bộ TT&TT đầu tiên

Hồi ức của vị Bộ trưởng Bộ TT&TT đầu tiên. Hơn 9 năm đã qua, những kỷ niệm về ngày đầu đảm nhận trọng trách Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) và những hoạt động khởi đầu của Bộ đa ngành vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của Tiến sĩ Lê Doãn Hợp.