DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đại Học


Tiền 'ảo' Swiscoin không có giá trị pháp lý tại Việt Nam

Tiền ảo Swiscoin không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Đồng Swiscoin cũng là một trong các loại tiền ảo mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng ra khuyến cáo để người dân tránh bị lừa đảo nên việc đầu tư, sở hữu các loại tiền này sẽ không có giá trị pháp lý nào , Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định

Tiền 'ảo' Swiscoin không có giá trị pháp lý tại Việt Nam

Tiền ảo Swiscoin không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Đồng Swiscoin cũng là một trong các loại tiền ảo mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng ra khuyến cáo để người dân tránh bị lừa đảo nên việc đầu tư, sở hữu các loại tiền này sẽ không có giá trị pháp lý nào , Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (đoàn Luật sư TP.HCM) khẳng định