DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Daily Mail​


Trong tương lai, chúng ta có thể nói chuyện với người đã khuất, điều khiển mọi thứ bằng ý nghĩ

Trong tương lai, chúng ta có thể nói chuyện với người đã khuất, điều khiển mọi thứ bằng ý nghĩ. Ông cho rằng sẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể trò chuyện với những người thân yêu của mình, ngay khi họ đã qua đời, bằng cách giữ cho họ sống trong một thế giới thực tế ảo. Những ‘phiên bản ảo’ đó sẽ chứa ký ức và nhân cách mỗi người, cho phép chúng ta tương tác với ‘họ’ như khi còn sống.