DÀNH CHO QUẢNG CÁO

đám tang


Người đàn ông đã khâm liệm sống lại để đọc... bệnh trời

Người đàn ông đã khâm liệm sống lại để đọc... bệnh trời. Chuyện về ông Nguyễn Hữu Đỉu, 98 tuổi, ở làng Kỳ Trúc (xã Gio Quang, huyện Gio Linh, Quảng Trị) trở về trần gian sau hơn nửa ngày làm khách âm ty đã từng làm người dân ở Quảng Trị bàn đi tán lại đến cả tháng trời mà không hết chuyện. Người dân kháo nhau, ông này từ ngày bước chân từ cõi chết trở về lại có thêm biệt tài tiên đoán, luận giải ý trời. Chỉ cần lắng nghe, khẽ nhìn sự thay đổi của áng mây, ngọn gió, con trăng... là ông đã báo điềm dữ, sự lành cho người dân quanh vùng biết mà né tránh…