DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đặng Việt Dụng


Đóng giả lái buôn mới bắt được thực phẩm bẩn

Đóng giả lái buôn mới bắt được thực phẩm bẩn. Không nên mang sắc phục đi kiểm tra theo đoàn, phải đeo râu đội mũ, lâu lâu đóng giả người tiêu dùng, lái buôn , Phó chủ tịch TP Đà Nẵng nhắc cấp dưới sáng tạo khi thị sát việc sản xuất, chế biến thực phẩm.