DÀNH CHO QUẢNG CÁO

danh sách


Kết quả chương trình Vì mái ấm thợ thi công 2015

Kết quả chương trình Vì mái ấm thợ thi công 2015. Năm 2015 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty CPCN Vĩnh Tường tiếp tục triển khai chương trình Vì mái ấm Thợ thi công quy mô trên khắp cả nước.Với sự đồng hành và tài trợ của Gyproc (tập đoàn Saint-Gobain), NS BlueScope Steel, và các Đại sứ chương trình, Vĩnh Tường sẽ trao 26 căn nhà xây mới hoàn toàn và 2 căn nhà được tài trợ thay mái tôn với tổng chi phí lên đến hơn 16 tỷ đồng