DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đặt Việt


Cô học trò lớp 6 cứu 2 em nhỏ bị đuối nước

Cô học trò lớp 6 cứu 2 em nhỏ bị đuối nước. Đang chăn trâu, nghe tiếng kêu cứu, Vân Anh chạy lại. Chỉ kịp nhìn thấy 2 em nhỏ đang chới với chìm dần dưới ao nước sâu, quên cả nguy hiểm, Vân Anh lao xuống. Vừa túm chân một em, vừa đẩy một em khác vào, cô bé lớp 6 lần lượt đưa 2 em lên bờ an toàn.