DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đậu Hiểu


Điện ảnh Hoa ngữ 2015 - Những bộ phim được mong đợi

Điện ảnh Hoa ngữ 2015 - Những bộ phim được mong đợi. Năm 2014, doanh thu phòng vé của phim điện ảnh Trung Quốc dừng lại ở con số 29,4 tỷ NDT, cách mục tiêu đề ra – 30 tỷ - một bước rất gần. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhiệt tình xem phim của khán giả. Dưới đây là danh sách 12 tác phẩm điện ảnh đang được mong đợi trong năm 2015.