DÀNH CHO QUẢNG CÁO

đầu mối


Tổng kết Dự án Tài chính Nông thôn III do WB tài trợ

Tổng kết Dự án Tài chính Nông thôn III do WB tài trợ. Ngày 21/7/2014, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng đầu mối thực hiện dự án Tài chính Nông thôn III (Dự án TCNT III), đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết thúc Dự án Tài chính Nông thôn nhằm tổng kết các thành tựu cũng như kinh nghiệm thực tiễn triển khai dự án này