DÀNH CHO QUẢNG CÁO

đầu tư mạo hiểm


Hai nhà sáng lập Google nói về thương vụ năm 1999, xe tự hành, trí tuệ nhân tạo...

Hai nhà sáng lập Google nói về thương vụ năm 1999, xe tự hành, trí tuệ nhân tạo.... Trong một cuộc phỏng vấn mới được tổ chức, Larry Page và Sergey Brin đã cùng lên sân khấu để đối thoại với Vinod Khosla, nhà tỉ phú chuyên đầu tư mạo hiểm. Trong quá trình nói chuyện, hai nhà đồng sáng lập Google đã kể về những ngày đầu thành lập công ty, những dự án hiện tại cũng như các sản phẩm trong tương lai.