DÀNH CHO QUẢNG CÁO

ĐH Cambridge


Những ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống

Những ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống. Anh lần đầu tiên có trường đại học (ĐH) đứng đầu Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống của tạp chí Anh Times Higher Education, trong khi các trường Mỹ vẫn chiếm nhiều vị trí nhất trong danh sách này.