DÀNH CHO QUẢNG CÁO

dĩ vãng


Cuộc săn lùng trùm lừa đảo Dũng "thẹo" trên đất Mỹ

Cuộc săn lùng trùm lừa đảo Dũng thẹo trên đất Mỹ. Ranh ma và quỷ quyệt, Dũng thẹo thừa hiểu rằng để mang số tiền lừa đảo trót lọt này ra nuớc ngoài không phải là điều dễ dàng. Mạo hiểm mang theo số tiền mặt lớn nếu không bị chặn lại tại cửa khẩu Việt Nam cũng sẽ bị chặn khi sang đến Mỹ, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể làm hỏng kế hoạch đã vạch ra.