DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Diễn Châu…


Nghệ An: Nông dân bỏ ruộng tràn lan

Nghệ An: Nông dân bỏ ruộng tràn lan. Bám ruộng chẳng đủ ăn, nhiều nhà nông bỏ ruộng, trả ruộng.Trong hai vụ Hè và Xuân vừa qua, tại Nghệ An có tới gần 1.500ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang (các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu…).Toàn tỉnh có khoảng 15.000 lao động ly hương tìm việc làm trong và ngoài nước