DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Diệp Linh Châu


The Face: Team Phạm Hương nhiều lần chiến thắng thử thách nhờ nhà tài trợ?

The Face: Team Phạm Hương nhiều lần chiến thắng thử thách nhờ nhà tài trợ?. Trong The Face, thương hiệu do Phạm Hương làm đại sứ cũng là nhãn hàng tài trợ cho chương trình. Và đặc biệt hơn, cả hai lần các thí sinh thực hiện thử thách của thương hiệu đó, team Phạm Hương đều giành chiến thắng.

The Face: Team Phạm Hương nhiều lần chiến thắng thử thách nhờ nhà tài trợ?

The Face: Team Phạm Hương nhiều lần chiến thắng thử thách nhờ nhà tài trợ?. Trong The Face, thương hiệu do Phạm Hương làm đại sứ cũng là nhãn hàng tài trợ cho chương trình. Và đặc biệt hơn, cả hai lần các thí sinh thực hiện thử thách của thương hiệu đó, team Phạm Hương đều giành chiến thắng.