DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đỗ Bã Tỵ


Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ: “Trung Quốc không thay đổi âm mưu độc chiếm biển Đông”

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ: Trung Quốc không thay đổi âm mưu độc chiếm biển Đông . Âm mưu thực hiện hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông của Trung Quốc là không thay đổi. Chỉ có điều chuyển sang giai đoạn đấu tranh khác, thậm chí quyết liệt hơn, phức tạp hơn , Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nói.