DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Do Thái Israel


Đại sứ Israel: Lãnh đạo lập quốc Israel từng gặp Bác Hồ

Đại sứ Israel: Lãnh đạo lập quốc Israel từng gặp Bác Hồ. Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar, cho biết David Ben Gurion, người được Israel gọi là lãnh tụ lập quốc, từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hơn một tuần tại Paris năm 1946 và sau này Bác Hồ và ông Ben Gurion đã trở thành những người bạn.