DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đỗ Thức


Cơ bản hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Cơ bản hoàn thành tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. (Chinhphu.vn) - Kể từ thời điểm bắt đầu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011 (từ 1/7/2011) đến nay, cuộc tổng điều tra đã được tiến hành trong 3 tuần, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7 này. Tổng Cục thống kê cho biết, hiện đã cơ bản hoàn thành phiếu điều tra các hộ toàn bộ với khoảng 16,24 triệu đơn vị điều tra.

Cả nước đồng loạt tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Cả nước đồng loạt tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản. (Chinhphu.vn) - Hôm nay (1/7), các địa phương trên cả nước đồng loạt tiến hành tổng điều tra (TĐT) nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TĐT trung ương cho biết, bắt đầu từ 7 giờ sáng 175.000 điều tra viên đã tỏa đến đến từng hộ nông dân để thu thập thông tin, ghi các phiếu điều tra.