DÀNH CHO QUẢNG CÁO

đồng bào


Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc. Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? ... Cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho Tổ quốc .

Không có tham nhũng trong dự án triệu “đô” điện mặt trời

Không có tham nhũng trong dự án triệu đô điện mặt trời. Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc Giàng Seo Phử thông tin, đã cho thanh tra dự án điện mặt trời sử dụng vốn vay ODA. Có hiện tượng cột ăng ten phơi mưa nắng nhưng không gây thất thoát, lãng phí, cũng không có tham nhũng ở đây.