DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đồng Đội;


'Chuyên gia' hiến kế qua Facebook tự ứng cử HĐND Đà Nẵng

Chuyên gia hiến kế qua Facebook tự ứng cử HĐND Đà Nẵng. Bị dè bỉu ngựa non háu đá khi ứng cử, nhưng anh Phúc không quan tâm, ngược lại luôn mong mọi người không thờ ơ trước những bất cập của cuộc sống, mạnh dạn đóng góp ý tưởng để Đà Nẵng phát triển.