DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đông- Xuân


Trong tháng 12, các đợt rét tập trung nhiều hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng

Trong tháng 12, các đợt rét tập trung nhiều hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng. Trong điều kiện El Nino mạnh và kéo dài, nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông tại Miền Bắc (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), rét đậm-rét hại có khả năng không kéo dài.

'Tỉnh ủy bí mật' và bút danh Nguyễn Du Kích của Người

Tỉnh ủy bí mật và bút danh Nguyễn Du Kích của Người. Theo các tài liệu nghiên cứu, khoảng giữa tháng 2/1950, Hồ Chủ tịch đã có mặt tại thủ đô Moskva và đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô. Có thể giả định, trong chuyến đi này, Người đã đem về nước cuốn Tỉnh ủy bí mật để rồi ít lâu sau, do yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam khi đó, Người đã dịch ra tiếng Việt.