DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Drunken Master


Ngôi sao điện ảnh Thành Long - Khi tuổi tác không là rào cản

Ngôi sao điện ảnh Thành Long - Khi tuổi tác không là rào cản. Đã từng tuyên bố rằng, 12 Con Giáp là bộ phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp nhưng Thành Long đã trở thành kẻ bội tín khi tiếp tục tham gia vào nhiều tác phẩm khác, trong đó phải kể đến Police Story 2013 và Skiptrace. Nguyên nhân là vì ông vẫn quá yêu nghệ thuật.

Ngôi sao điện ảnh Thành Long - Khi tuổi tác không là rào cản

Ngôi sao điện ảnh Thành Long - Khi tuổi tác không là rào cản. Đã từng tuyên bố rằng, 12 Con Giáp là bộ phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp nhưng Thành Long đã trở thành kẻ bội tín khi tiếp tục tham gia vào nhiều tác phẩm khác, trong đó phải kể đến Police Story 2013 và Skiptrace. Nguyên nhân là vì ông vẫn quá yêu nghệ thuật.

Ngôi sao điện ảnh Thành Long - Khi tuổi tác không là rào cản

Ngôi sao điện ảnh Thành Long - Khi tuổi tác không là rào cản. Đã từng tuyên bố rằng, 12 Con Giáp là bộ phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp nhưng Thành Long đã trở thành kẻ bội tín khi tiếp tục tham gia vào nhiều tác phẩm khác, trong đó phải kể đến Police Story 2013 và Skiptrace. Nguyên nhân là vì ông vẫn quá yêu nghệ thuật.