DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Dừa Bến Tre


Dừa khô tăng giá

Dừa khô tăng giá. Giá dừa khô liên tục tăng và hiện có nơi đã tới mức 110.000 – 115.000 đồng/chục (12 trái), tăng bình quân 10.000 đồng/chục so tháng trước, xấp xỉ mức giá đỉnh 120.000 đồng/chục hồi năm 2011.