DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Dục Quang


Cuộc vây ráp tiêu diệt hai tên cướp máu lạnh ở Bắc Giang

Cuộc vây ráp tiêu diệt hai tên cướp máu lạnh ở Bắc Giang. Thấy chị Mai lái xe đi chầm chậm ven đường, một tên xông ra, giương súng trấn áp cướp xe khiến chị Mai sợ hãi phanh gấp ngã xuống đường.Khi nạn nhân gượng dậy giằng lại xe đã bị chúng xả liên tiếp 3 phát súng vào chỗ hiểm, khiến chị Mai chết tại chỗ