DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Đức Thánh


Từ 6 năm trước, Del Piero đã ký tặng báo TT&VH và hứa sẽ đến Việt Nam

Từ 6 năm trước, Del Piero đã ký tặng báo TT&VH và hứa sẽ đến Việt Nam. Nhân sự kiện Del Piero đến Hà Nội, thăm tòa soạn báo Thể thao & Văn hóa và giao lưu với NHM vào 9h15 sáng thứ Bảy này (13/6), chúng tôi xin đăng lại bài trả lời phỏng vấn của Del Piero dành cho nhà báo Anh Ngọc cách đây 6 năm.

Thánh Gióng 'tắm ở Hồ Tây', NXB Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng

Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây , NXB Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng xung quanh chi tiết Thánh Gióng nhảy xuống Hồ Tây tắm trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 và sách Hướng dẫn học Tiếng việt lớp 5 tập 2A (sách thử nghiệm).

Thánh Gióng 'tắm ở Hồ Tây', NXB Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng

Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây , NXB Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chính thức lên tiếng xung quanh chi tiết Thánh Gióng nhảy xuống Hồ Tây tắm trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 và sách Hướng dẫn học Tiếng việt lớp 5 tập 2A (sách thử nghiệm).