DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Eqypt Air


Điểm lại những vụ tai nạn máy bay bí ẩn

Điểm lại những vụ tai nạn máy bay bí ẩn. Trong khi các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang lần theo dấu vết của chiếc máy bay Malaysia, hãy cùng tìm hiểu một số vụ tai nạn máy bay bí ẩn, khiến các nhà điều tra đau đầu và một vài vụ trong số đó tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Điểm lại những vụ tai nạn máy bay bí ẩn

Điểm lại những vụ tai nạn máy bay bí ẩn. Trong khi các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang lần theo dấu vết của chiếc máy bay Malaysia, hãy cùng tìm hiểu một số vụ tai nạn máy bay bí ẩn, khiến các nhà điều tra đau đầu và một vài vụ trong số đó tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.