DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Eve Nguyễn


Những hãng mỹ phẩm nhân văn nhất thế giới

Những hãng mỹ phẩm nhân văn nhất thế giới. Lựa chọn con đường thương mại công bằng: không bóc lột sức lao động người nông dân, không thử nghiệm trên động vật, thu mua nguyên liệu kết hợp với trồng rừng và đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng cung cấp... đằng sau mỗi hãng mỹ phẩm fair trade luôn ẩn chứa những câu chuyện thật nhân văn.