DÀNH CHO QUẢNG CÁO

File Extension


Mang tính năng tạo thư mục thông minh từ Android, iOS lên Windows

Mang tính năng tạo thư mục thông minh từ Android, iOS lên Windows. Các nền tảng di động được trang bị tính năng tạo thư mục thông minh rất hữu ích, cho phép tạo thư mục mới chỉ bằng cách kéo các biểu tượng ứng dụng lại với nhau. Smart Folders là phần mềm sẽ giúp mang tính năng hữu ích này lên với máy tính chạy Windows.