DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Galaxy Gear


Hiện có những hệ điều hành phổ biến nào dùng cho đồng hồ thông minh?

Hiện có những hệ điều hành phổ biến nào dùng cho đồng hồ thông minh?. Hiện nay có một cụm từ mà chúng ta được nghe nói đến khá nhiều: thiết bị đeo được (wearable), và một phần nhỏ hơn của nó là đồng hồ thông minh (smartwatch). Những thiết bị này đã mang các công nghệ tuyệt vời nhất - nhận dạng giọng nói, sinh trắc học, điều khiển bằng cử chỉ - lên cổ tay của chúng ta nói riêng và lên cơ thể người nói chung. Tuy nhiên chỉ phần cứng thì vẫn chưa làm được gì. Thay vào đó, sự phối hợp với hệ điều hành và phần mềm mới là thứ giúp wearable hay smartwatch trở nên thật sự hữu ích.