DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Global Firepower


11 quân đội mạnh nhất thế giới

11 quân đội mạnh nhất thế giới. Các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia có quân đội không tương xứng cho thấy một điều quá rõ ràng rằng các bên tham chiến có số lượng tương đối nhỏ vẫn có thể giành phần thắng trong các chiến dịch quân sự trước các lực lương ưu việt hơn.