DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Got Talent…


Ban quản lý The Garden hạn chế nổ máy xe trong hầm siêu thị

Ban quản lý The Garden hạn chế nổ máy xe trong hầm siêu thị. Quá nhiều xe cùng nổ máy đã sinh ra lượng khí độc - một trong những nguyên nhân khiến 18 người bị ngất ở Big C Hà Nội - nên Ban quản lý tòa nhà The Garden không cho người dân nổ máy trong hầm khi đông người.