DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Ha Quang Minh


Liveshow 7 Giọng hát Việt: Mỹ Tâm xin phép thí sinh nhường cơ hội cho đồng đội

Liveshow 7 Giọng hát Việt: Mỹ Tâm xin phép thí sinh nhường cơ hội cho đồng đội. Trong đêm Liveshow 7 Giọng hát Việt 2015, dù rất muốn lựa chọn Vân Anh nhưng vì muốn Đức Phúc tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc thi nên Mỹ Tâm đã xin phép Vân Anh cho mình được chọn Đức Phúc.