DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hải Sâm


Việt Nam phản đối đơn phương khai thác dầu trên vùng biển chồng lấn

Việt Nam phản đối đơn phương khai thác dầu trên vùng biển chồng lấn. Việt Nam đang nghiên cứu việc Trung Quốc mời doanh nghiệp nước ngoài đấu thầu các lô dầu khí ở Biển Đông và khẳng định không bên nào được đơn phương khai thác dầu khí tại vùng chồng lấn hai nước đang đàm phán phân định.