DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hàng Thu


Thi môn Lịch Sử: Thí sinh thích thú với đề về Biển Đông

Thi môn Lịch Sử: Thí sinh thích thú với đề về Biển Đông. Môn thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 là Lịch sử vừa kết thúc. Theo ý kiến của nhiều bạn thí sinh, đề thi năm nay khá vừa sức, không có quá nhiều mốc thời gian khiến các bạn lẫn lộn như những kỳ thi trước đây.