DÀNH CHO QUẢNG CÁO

HCM Trần Trung Dũng


Tạm đình chỉ công tác giám đốc trung tâm xã hội có trẻ nhiễm HIV bị đánh

Tạm đình chỉ công tác giám đốc trung tâm xã hội có trẻ nhiễm HIV bị đánh. Chiều 7.4, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 7.4 đến hết ngày 21.4.2015 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, nơi đang bị thanh tra vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV .