DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Heath Ledger


Hashtag #fav7films cho thấy phim được yêu thích nhất là Batman: The Dark Knight

Hashtag #fav7films cho thấy phim được yêu thích nhất là Batman: The Dark Knight. Trang Mashable và công ty nghiên cứu về phim ảnh Fizziology đã dành thời gian thống kê hơn 100.000 tweet của hashtag #fav7films và nhận thấy rằng có tới 5056 tweet nhắc đến Batman: The Dark Knight, chiếm số lượng nhiều nhất trong các phim được nhắc đến với hashtag này. Theo sát nút là phim Pulp Fiction với 4966 lần được nhắc đến và Shawshank Redemption với 4910 lần được nhắc.