DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hồ Chủ


Đại tướng Lê Đức Anh nói về bài học chọn-chớp thời cơ 70 năm trước

Đại tướng Lê Đức Anh nói về bài học chọn-chớp thời cơ 70 năm trước. Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày giành lại được độc lập dân tộc, chúng tôi đến thăm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, cùng phu nhân, với tất cả sự trân trọng của thế hệ trẻ hôm nay với lớp người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước.

Đại tướng Lê Đức Anh nói về bài học chọn-chớp thời cơ 70 năm trước

Đại tướng Lê Đức Anh nói về bài học chọn-chớp thời cơ 70 năm trước. Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm ngày giành lại được độc lập dân tộc, chúng tôi đến thăm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, cùng phu nhân, với tất cả sự trân trọng của thế hệ trẻ hôm nay với lớp người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước.