DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hòa Hiệp…


Sân khấu kịch… 'thay máu'

Sân khấu kịch… thay máu . Khi các tên tuổi gạo cội bắt đầu bão hòa và thường xuyên… kẹt sô, sân khấu kịch TP.HCM bắt đầu tìm hướng đi mới với những nghệ sĩ trẻ. Đây là tín hiệu tốt của sự thay máu dần dần theo qui luật, bước đầu đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đa dạng của giới trẻ hiện nay…