DÀNH CHO QUẢNG CÁO

hoạn nạn


Thành lập câu lạc bộ “ngư dân trẻ vươn khơi bám biển”

Thành lập câu lạc bộ ngư dân trẻ vươn khơi bám biển . Sau khi được thành lập, các thành viên trong CLB ngư dân trẻ vươn khơi bám biển sẽ giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, cùng nhau vươn khơi bám biển phát triển kinh tế tại địa phương và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Siu Black: Showbiz giờ không còn ai là bạn...

Siu Black: Showbiz giờ không còn ai là bạn.... Bạn showbiz bây giờ không còn ai. Nhưng tôi chấp nhận thôi. Khi mình hoạn nạn mình biết rằng người nào thương mình, người nào ghét mình. Nhưng tôi cảm thấy không sao, tôi nghĩ rằng có khi mình một mình thì tôi suy nghĩ được nhiền vấn đề hơn. Bình tâm suy nghĩ nhiều hơn , ca sĩ Siu Black chia sẻ.