DÀNH CHO QUẢNG CÁO

hoàng đàn


Vụ tàu du lịch Hạ Long bị 'làm luật': Thanh tra kết luận có khách quan?

Vụ tàu du lịch Hạ Long bị làm luật : Thanh tra kết luận có khách quan?. Liên quan vụ tàu du lịch bị làm luật , UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh này vào cuộc xác minh.Tuy nhiên, nhiều nội dung kết luận của thanh tra đã bị một số đơn vị liên quan cho rằng không đúng thực tế