DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hoằng Phượng


Nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ: Người nổi tiếng nhưng khiêm nhường

Nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ: Người nổi tiếng nhưng khiêm nhường. Với một nghệ sỹ, cuộc đời sáng tác chỉ cần 1 tác phẩm được người đời nhớ đến coi như đã thành công. Vậy mà, nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ lại ghi được dấu ấn trong lĩnh vực tượng đài với nhiều công trình đồ sộ như: Những cô gái ngã ba Đồng Lộc, Mẹ Tổ quốc, Không quân Việt Nam… Ở công trình nào Lê Đình Quỳ thổi được vào tinh thần Việt, ít bị ảnh hưởng ngôn ngữ tượng đài nước ngoài.