DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hoàng Tám


“Đổi mới thể chế”, giã từ “đường ray cũ”…?

Đổi mới thể chế , giã từ đường ray cũ …?. Những gì là trì trệ, là giáo điều, là khuôn mẫu… đang cản trở sự phát triển của chúng ta cần phải được loại bỏ. Phải chăng đã đến lúc cần đổi mới thể chế , giã từ đường ray cũ để đưa đất nước đi lên?

“Lạm phát cấp phó”, dân đóng thuế nuôi sao nổi?

Lạm phát cấp phó , dân đóng thuế nuôi sao nổi?. Lạm phát cán bộ, không chỉ tốn phí ngân sách mà còn gây chồng chéo trong công việc và không loại trừ đùn đẩy trách nhiệm để rồi cha chung không ai khóc … Có lẽ muốn loại bỏ 30% công chức cắp ô thì trước hết, hãy loại bỏ 30% cán bộ có quyền, có chức để không còn lạm phát .

Chưa thấy Bộ trưởng Thăng ra tay như người đồng cấp?

Chưa thấy Bộ trưởng Thăng ra tay như người đồng cấp?. Hai người đều là lãnh đạo của hai đơn vị cùng cơ quan, vốn rất thân thiết với nhau mà nỡ táng thẳng cốc bia vào mặt nhau máu chảy dầm đìa, phải đi cấp cứu thì thật là không thể hiểu nổi và càng không thể hiểu nổi hơn là ngay sau cuộc họp chi bộ, nơi của những người đồng chí với nhau.

Cấm ăn mặc hở hang - Thất bại không chỉ của giáo dục!

Cấm ăn mặc hở hang - Thất bại không chỉ của giáo dục!. Việc ăn mặc đáng lý chỉ nên qui định trong các trường tiểu học hay trung học cơ sở thì giờ đây lại xuất hiện trong trường đại học. Song, suy cho cùng, đây có lẽ không phải là lỗi của riêng ngành giáo dục mà sâu xa hơn, nó báo động sự xuống cấp của văn hóa từ những việc nhỏ nhất, đó là văn hóa ăn mặc!

Vì sao họ “kiên định” với… chùm chìa khóa?!

Vì sao họ kiên định với… chùm chìa khóa?!. Như vậy giả sử với người một nhiệm kỳ 5 năm, mỗi tháng vị chi thu lợi khoảng 160 triệu đồng. Với người 10 năm thì khoảng 80tr/tháng và 15 năm khoảng 50tr đồng/tháng. Chao ôi! Tiền lắm thế, thể nào mà có bác quyết bám lấy nhà công vụ , kiên định ôm chặt chùm chìa khóa.