DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hoàng Thị Thoan


Những vụ chồng giết vợ gây phẫn nộ dư luận năm 2014

Những vụ chồng giết vợ gây phẫn nộ dư luận năm 2014. Vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt nảy sinh trong cuộc sống hay do ghen tuông mà những người chồng đã nhân tâm ra tay hạ sát người vợ đã từng đầu ấp tay gối với mình để rồi kẻ phải sa chân vào vòng lao lý, người thì ra đi mãi mãi.