DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hoàng Văn Thụ …


27 năm chưa xong 1,5km đường: Chủ đầu tư đang thực hiện “dự án ma”?

27 năm chưa xong 1,5km đường: Chủ đầu tư đang thực hiện dự án ma ?. Như đã thông tin trong số báo trước, 02 dự án Khu dân cư số 1 Hoàng Văn Thụ và dự án đường Bắc Sơn- Minh Cầu và kết cấu hạ tầng khu dân cứ số 1 phường Hoàng Văn Thụ-Tp Thái Nguyên là 02 dự án độc lập, mục tiêu dự án khác nhau. Thế nhưng, không hiểu sao khi đến giai đoạn tiến hành thu hồi đất của người dân thì UBND Tp Thái Nguyên cùng với chủ đầu tư tự tiện gộp 02 dự án trên thành 01 dự án để rồi đẻ ra một dự án mang tên lạ hoắc…