DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Hong Kong Lương Chấn Anh


Lãnh đạo Hong Kong: phổ thông đầu phiếu khiến người nghèo chiếm ưu thế

Lãnh đạo Hong Kong: phổ thông đầu phiếu khiến người nghèo chiếm ưu thế. Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh cho rằng nếu chính quyền đáp ứng yêu cầu của những người biểu tình đòi dân chủ thì người nghèo sẽ chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử lãnh đạo mới.